System wymaga obsługi JavaScriptu. Prosimy użyć przeglądarki, która go obsługuje.
26.06.2017 / PONIEDZIAŁEK
 

Informacje o akredytacji dziennikarskiej


Akredytacja uprawnia do udziału w obsłudze medialnej Światowych Dni Młodzieży i Wizyty Ojca Świętego Franciszka w Polsce w 2016 roku. Na jej podstawie dziennikarz będzie mógł korzystać z Centrów Prasowych (także w Częstochowie), z wszelkich dostępnych pomocy i materiałów, które będą potrzebne do wykonywania pracy.
O akredytacje mogą się ubiegać czynni zawodowo dziennikarze prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych, akredytacje wydaje się tylko i wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenia o współpracy z redakcją. Nie akredytujemy osób niepełnoletnich.
Do 30 czerwca przedłużony został termin akredytacji dziennikarskich do obsługi medialnej Światowych Dni Młodzieży. Po tym dniu wnioski nie będą przyjmowane.
Należy na stronie www.pope2016.com wypełnić formularz on-line, załączyć w formacie jpeg lub pdf: skan dowodu osobistego / paszportu dla obcokrajowców, skan legitymacji prasowej, skan listu rekomendacyjnego z redakcji podpisanego przez redaktora naczelnego (jęz. polski/ jęz. angielski), zdjęcie kolorowe legitymacyjne. Skan dowodu powinien być przesłany w formie, która uniemożliwi kradzież tożsamości (może być czarno-biały, przekreślony lub oznakowany w sposób uniemożliwiający wykorzystanie w innym celu) Wszyscy, których zadaniem będzie obsługa medialna ŚDM oraz Wizyty Ojca świętego Franciszka w Polsce a nie posiadają legitymacji prasowej proszeni są o dołączenie zamiast skanu karty prasowej listu rekomendacyjnego podpisanego przez Szefa Redakcji lub inną osobę zlecającego te zadanie. (dotyczy w szczególności kościelnych służb informacyjnych). List rekomendacyjny od redaktora naczelnego musi zawierać informację, że redaktor naczelny danego tytułu deleguje danego dziennikarza do pracy przy pielgrzymce Franciszka. Dokument powinien zawierać deklarację, że redaktor naczelny bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez dziennikarzy swojej redakcji istotnych zasad jak, np. zachowanie embarga na przekazywane wcześniej papieskie teksty.
Jest to ułatwienie dla dużych redakcji, które akredytować będą większą grupę dziennikarzy - nasza aplikacja umożliwia akredytację większej ilości dziennikarzy z jednego IP i wspólnego emaila. Akredytacje grupowe przeznaczone są dla redakcji, w których dziennikarzy akredytować będzie osoba wskazana przez redaktora naczelnego, sekretarz redakcji, szef działu itp.
Przyznanie akredytacji pozwala na: korzystanie z Centrum Prasowego; korzystanie z Wirtualnego Newsroom'u [www.media.pope2016.com]; uczestnictwo w wybranych wydarzeniach po otrzymaniu przez dziennikarza dodatkowej wejściówki (karta pool) na wydarzenie. Akredytacja nie obejmuje noclegu. Rekomendujemy skorzystanie z usług firmy Mazurkas Travel: press@wyd2016travel.com
Zdjęcie kolorowe - legitymacyjne. Dopuszczalny format pliku graficznego: JPEG Rozdzielczość zdjęcia: 300 dpi, zalecana 480 x 640 pikseli. Stosunek wysokości zdjęcia do szerokości zdjęcia mieści się w przedziale <1,25..1,34>. Rozmiar pliku nie może większy niż 200 KB.
Program dostępny będzie po oficjalnym ogłoszeniu go przez Watykański Sekretariat Stanu. Po ogłoszeniu programu, na stronie akredytacji zostanie udostępniony formularz do wypełnienia przez redakcje, poprzez który będą one miały możliwość wskazania punktów programu, które chciałyby obsługiwać. Karty wejściowe (pool-e) będą przyznawane redakcjom na podstawie wypełnionych formularzy. Karta wejściowa nie jest imienna.
Celem tworzenia zbioru danych osobowych dziennikarzy jest zapewnienie bezpieczeństwa dziennikarzom, pielgrzymom oraz osobom chronionym, biorącym udział w wydarzeniu jakim jest Wizyta Ojca Świętego w Polsce. Tworzona baza danych zgłoszona jest do GIODO przez Katolicką Agencję Informacyjną, która jest Administratorem Danych Osobowych. Podstawą prawną do przeprowadzenia zbioru jest ustawa z 16 marca 2016 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej oraz ŚDM - Kraków 2016 Dz.U. 2016 poz. 393.
Szef Biura Akredytacji Anetta Tyszkiewicz +48 604 130 491 Hanna Żaczek-Wróblewska +48 698690316Oficjalny Partner Wizyty Ojca Świętego w Polsce 2016